Fotoğraf | görsel 1
02 10 2015

Ameliyat Öncesi ve/veya Sırasında Kanama Yeri Belli Olan Alt GİS

Ameliyat Öncesi ve/veya Sırasında Kanama Yeri Belli Olan Alt GİS Kanamalarında Cerrahi Girişim: Öncelikle kanın olmadığı barsak anslarından faydalanılır. İnce barsak ve kolonda birlikte kan varsa Üst GİS kanaması mutlaka araştırılmalıdır. Transanal veya transoral intraoperatif endoskopiden faydalanılabilir ve başarı oranı % 70-100 dür. Masif kanamalarda kolotomi ve/veya ileotomiler ile birlikte belirli aralıklarla klampaj yapılarak kanayan segment belirlenebilir. Kolonoskopi ile yeri belli olan kanama odağı durdurulamamışsa sınırlı ince barsak veya kolon rezeksiyonu yapılabilir. Rezeksiyon sonrası anastomoz genellikle güvenli bir şekilde yapılabilir.... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
02 10 2015

Alt GİS Kanamalarında Acil Cerrahi

Alt GİS Kanamalarında Acil Cerrahi: Endikasyonlar: 1. İlk resüsitasyonda 1500 ml. den fazla kan transfüzyonuna rağmen kanamanın devam etmesi. 2. 24 saat içinde 4-5 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu gereksinimi. 3. 72 saat boyunca durmayan kanama. 4. 1 hafta içinde tekrarlayan belirgim kanama. Alt GİS kanamalarında %10-20 oranında acil cerrahi girişim gerekir. İdeal cerrahi tedavi için kanama nedeni ve yeri bilinmelidir. Hasta hemodinamik olarak stabil olmalı, barsak reseksiyonu yapılacak kısım önceden bilinmelidir. Körlemesine rezeksiyonlarda % 75 oranında kanama tekrarlamakta ve mortalite % 57’ye çıkmaktadır.... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
02 10 2015

Kanama Yerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Kanama Yerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler: 1 – Proktoskopi & Kolonoskopi: Hematoşezili hastalarda kanama yerini belirlemede başarı oranı % 48-90. Aktif kanama sırasında kolonoskopi riskli ve zordur. (Perforasyon oranı % 1-6 dır.) Masif alt GİS kanamalarında (3.Grup) başarı oranı % 20-76 arasındadır. Kanama yerine argon beam ablasyon, elektrokoter, lazer ablasyon, bant ligasyonu ve skleroterapi uygulanmasını sağlar. 2 – Sintigrafi: Hızı 0,1 ml/dak. olan kanamaları gösterebilir. İşaretli eritrositler ile kanama yeri 24 saat boyunca araştırılabilir. Hassasiyeti % 80-98 dir. Yanlış pozitif oranı % 0-48 arasıdır. Noninvaziv bir yöntemdir. 3 – Anjiografi: Hızı 0,5 ml/dak.’dan fazla arteriel kanamaları gösterebilir. Duyarlılığı % 27-86 olmasına karşın; Klinik başarı % 86-91 dir. Vazopressin enfüzyonu, otolog pıhtı, metal coil, jel köpük coil ve doku yapıştırıcısı ile embolizasyon yapılabilir. Komplikasyon oranı % 2 dir. 4 – Kapsül Endoskopi: Akut alt GİS kanamalarında yaygın kullanılmaz. Kolonoskopi ve gastroskopi ile belirlenemeyen minör kanamalarda kullanılabilir. Başarı oranı %55-66 dır. Kanayan odak belirlenince puch-endoskopi ile koterize edilebilir. 5 – Puch & Sonda Enteroskopi: Puch Enteroskopi; proksimal jejunum transoral, ileum transanal incelenebilir. Kanama kontrolü yapılabilir.Sonda Enteroskopi; ucunda balonu olup peristaltik hareketler ile ilerler. İnceleme uzun sürer. Kanama kontrolü yapılabilir.... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
02 10 2015

Alt GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım

Alt GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım: Ayrıntılı anamnez, dikkatli fizik muayene. Akut alt GİS kanamalarında en sık belirti hematoşezidir. (300 ml. Kan çekumda bekler ve sindirilirse melena da görülebilir.) Alt GİS kanamalarında ilk yapılması gereken Üst GİS kanamasını ekarte etmektir. (NG takılır ve rektal muayene mutlaka yapılır.) Acil şartlardaki yaklaşım merkezlerin olanakları göz önünde tutularak yapılır. (Kolonoskopi, anjiografi, sintigrafi gibi). Alt GİS Kanamalarının Şiddeti: İlk 24 saat içerisinde belirlenmelidir. Üç gruba ayrılır. 1. Minör kontrollü kanama. (Transfüzyon gerektirmeyen kanama) 2. Majör kontrollü kanama. (Transfüzyonla hemodinamik stabilite sağlanan kanama) 3. Majör veya kontrol altına alınamayan masif kanama. (24 saatte 4-5 ünite kan transfüzyonuna rağmen durmayan kanama.)     ... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
02 10 2015

Alt GİS Kanama Nedenlerine Kısa Bakış

Alt GİS Kanama Nedenlerine Kısa Bakış: 1 – Kolonun Divertiküler Hastalığı: Alt GİS kanamalarının % 40’nı oluşturur. Divertikülün vasa rektaları travmatize etmesi ile oluşurlar. % 80-90 kendiliğinden durur, ikinci kanamada kolon rezeksiyonu düşünülmelidir. Kanama yeri hastaların %90’nında sol kolondur. Tedavi: İlk seçenek endoskopik girişimler. Başarısızlık durumunda cerrahi girişim. 2 – A-V Malformasyonlar-Anjodisplaziler: Kolonun submukozal venlerinin dilatasyon sonucu kanamalarıdır. 60 yaş üzeri hastalarda ve en çok çekum ile çıkan kolonda görülürler. Divertiküllü hastaların ancak %15’i kanar. Kanamaların % 80-90’nı kendiliğinden durur. Kanama, hastaların %85’inde tekrarlayabilir. 3 – Neoplaziler: Kolon kanseri ve adenomatöz poliplerde alt GİS kanama oranı %7-33 dür. Polipektomi sonrası iki hafta içinde %5 hastada kanama oluşabilir. 4 – İnflamatuar Barsak Hastalığı: Crohn ve Ülseratif kolitte alt GİS kanama oranı %1-6 dır. Crohn’da ince barsak tutulumunda kısmi rezeksiyon yeterlidir. Ülseratif kolite bağlı tekrar kanama riski %35 olduğundan ikinci kanamadan sonra rezeksiyon düşünülmelidir.... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
02 10 2015

1 – Alt GİS Kanamaları

1 – Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85’i kolondan, % 10’u Üst GİS’den, % 5’i ince barsaklardan kaynaklanır. Mortalitesi % 4 – 21 arasında değişir. Kanamalar hastaların % 25’inde tekrarlayabilir. Alt GİS Kanamalarında Etyoloji: 1. Kolon (% 85) Sıklık (%)                                  2. İnce barsak (%5) Divertiküller 4-48                                                Meckel divertikülü 30 Kanser, polip 7-33                                              Tümörler 5-15 İBH 2-16 Hemoroidal hastalık 1-10 İskemik kolit 3- 9 Radyasyon koliti 4- 7 Anjiodisplazi 2-1 Bebek ve çocuklarda: En sık nedenler Meckel divertikülü, intestinal duplikasyon ve poliplerdir. Hemoroid ve anal fissürlerde görülür. Adölesan çağında: En sık neden Meckel divertikülüdür. Sonrasında inflamatuar barsak hastalığı ve polipler gelir. 60 yaş altı Erişkinde: En sık nedenler kolon karsinomu ve poliplerdir. En sık majör kanama nedeni divertikülozistir sonrasında vasküler ektazilerdir. 60 yaş üstü ­ Erişkinde: En sık neden vasküler ektazilerdir. S... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
27 02 2015

Üvey annelere uzman önerileri

21 12 2008 Üvey annelere uzman önerileri   Üvey annelere uzman önerileri Üvey çocuklarınızı anlayışla karşılayarak, size yönelik muhalif davranışlarını hoş görerek onlarda güven uyandıracak sevgi dolu sağlam bir iletişim kurmanız mümkün. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Avcılar Ruhsal Danışma Merkezi uzmanlarından Psikiyatrist Dr. Bahadır Bakım ile eğitim uzmanı Pınar Çekirge tarafından kaleme alınan “Üvey Anne Efsanesi” adlı kitapta, çoğunlukla önyargıyla yaklaşılan üvey annelere, “benimsenen ve saygı duyulan üvey anne” konumuna gelebilmeleri için çeşitli önerilerde bulunuluyor. Türk sineması ve edebiyatındaki üvey anne olgusunun incelendiği “Üvey Anne Efsanesi” adlı kitapta, üvey anneleri tarafından büyütülen ünlülerin düşünceleri de yer alıyor. Üvey annelikle birlikte kişinin belki de hayatının en zor ve çetin döneminin başladığına işaret edilen kitapta, öncelikle iyi bir gözlemci olunması öneriliyor. “Ne çok şey bekleyin, ne de olmayacak hayallerle kandırın kendinizi” denilen kitapta, üvey çocuğun sevgi, isyan, kin, özlem, kızgınlık, aile içindeki yeriyle ilgili olası kuşku ve güvensizliklerini anlatmasına izin verilmesi isteniyor. “Kimi kez bir terrier, bir su kaplumbağası, bir muhabbet kuşu sizi üvey çocuğunuza yaklaştıracaktır” denilen kitapta, evde yapılacak değişiklikler konusunda da çocukların görüşünün alınması tavsiye ediliyor. Kişilerin, üvey çocuklarının babaları ile baş başa kalıp dertleşebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ortamlar hazırlamalarının önemine değinilen kitapta, “üvey çocuklarınızla dost olma... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
30 11 2014

Yalnız bir anne misiniz?

Yalnız bir anne misiniz?   Yalnız bir anne misiniz? Kendinizi rahat hissettiğiniz zaman sevgilinizi çocuğunuza bir arkadaşınız olarak tanıştırabilirsiniz. Çocuğunuz arkadaşlığın ne demek olduğunu anlayabilir. Bütün arkadaşlıklar devam etmediği için onun için korkutucu bir durum teşkil etmez. İlk olarak, başlangıçta mucizeler olmasını beklemeyin. Çocuğunuzun sizin de kendi yaşlarınızda bayan veya erkek arkadaşlara ihtiyaç duyabileceğinizin farkına varması gerekir. Çocuğunuzun okula gitmeye başlaması ve yeni arkadaşlar edinmesi sizin de arkadaşlarınızın olması gerektiğini anlamasını sağlar. İkinci olarak, henüz çıkmaya başladığınız birine çocuğunuzun çok bağlanmasına karşı dikkatli olmanız gerekir. Birisinin çocuğunuz için iyi bir arkadaş olabileceğinden emin olana kadar aile hayatınız ile ikili ilişkilerinizi birbirinden ayrı tutmalısınız. Erkek arkadaşınızla çocuğunuz arasında bir dialog kurmaya hayvanat bahçesine gitme, piknik yapma gibi aktiviteleri seyrek olarak gerçekleştirerek başlayabilirsiniz. Erkek arkadaşınıza ebeveyn sorumlulukları yüklememelisiniz. İlişkiniz ciddileşene kadar ve evlilik için bir potansiyel oluşana kadar çocuğunuzla erkek arkadaşınızın ilişkisinin çok derinleşmesinin önüne geçin. Çocuğunuzun sorularını olabildiğince dürüst cevaplamaya da özen gösterin. Sizinle ve çocuğunuzla sürekli vakit geçiren bir arkadaşınızla ilgili soru sorduğunda eğer sizin için özel biriyse bunu inkar etmeyin. Hele de bunu arkadaşınıza çok fazla yüklenmemek adına yapmayın. Aralarında bir yakınlık oluşmuşsa ve sizde ciddi bir ilişki düşünüyorsanız bunu erkek arkadaşınızla birlikte ona anlatabilirsiniz. Arkadaşlıklar önemlidir. Fakat, çocuğunuzu bir gün... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
30 11 2014

Yazın çocuklarda kırıklar artıyor

21 12 2008 Yazın çocuklarda kırıklar artıyor   Yazın çocuklarda kırıklar artıyor Anadolu Sağlık Merkezi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.Gökhan Ulusoy, okulların tatil olması ile birlikte yaz aylarında düşmeler ve buna bağlı oluşabilecek kırık çıkıklarda alınabilecek önlemler ile ilgili bilgi verdi. Çocukların özellikle bisiklet, paten ve kaykay yaparken mutlaka koruyucu başlık, dizlik, el bileklik ve dirseklik kullanmaları gerekiyor. Özellikle çocuğun yaşı uygun değilse bu tip faaliyetlerden anne-baba tarafından uzak tutulması gerekiyor. Çocukların tehlikeye açık olabilecekleri alanlarda oynamaması mümkünse onlar için ayrılmış oyun parklarına götürülmesi de önemli bir konu. Havuz kenarlarında çocuklara koşmamaları, ıslak zeminde kayarak düşmelerin ciddi yaralanmalara yol açabileceği mutlaka söylenmeli Sert zeminler, asfalt ve beton gibi, her zaman daha tehlikelidir ancak unutulmamalıdır ki uygun zeminde ve uygun koruyucu malzemelerin kullanımına rağmen kırık ve çıkılar oluşabilmektedir. Anne-babanın oyun sırasında çocuğunu gözlemesi ve çocuğuna vereceği eğitim de önemlidir. Her türlü önleme rağmen maalesef yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Kırık veya çıkık olduğu zaman o bölgede şiddetli ağrı, fonksiyon kaybı, şişme ve bazen deformasyon olabilecektir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan anne-babaların yapacağı ilk şey en yakın sağlık kuruluşuna baş vurmaktır. Çocuklarda kırık tedavisi genellikle alçı ile tespit şeklindedir. Kırığın tipine ve yerine gore tedavi şekli değişebilir. Alçı uygulamasında sonra anne- babaların dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır. Kırığa bağlı çevre dokularda şişlik gelişmesi kaçınılmazdır, şişlik alçının çok fazla bası ... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
30 11 2014

Yazın çocuklarda kırıklar artıyor

21 12 2008 Yazın çocuklarda kırıklar artıyor   Yazın çocuklarda kırıklar artıyor Anadolu Sağlık Merkezi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.Gökhan Ulusoy, okulların tatil olması ile birlikte yaz aylarında düşmeler ve buna bağlı oluşabilecek kırık çıkıklarda alınabilecek önlemler ile ilgili bilgi verdi. Çocukların özellikle bisiklet, paten ve kaykay yaparken mutlaka koruyucu başlık, dizlik, el bileklik ve dirseklik kullanmaları gerekiyor. Özellikle çocuğun yaşı uygun değilse bu tip faaliyetlerden anne-baba tarafından uzak tutulması gerekiyor. Çocukların tehlikeye açık olabilecekleri alanlarda oynamaması mümkünse onlar için ayrılmış oyun parklarına götürülmesi de önemli bir konu. Havuz kenarlarında çocuklara koşmamaları, ıslak zeminde kayarak düşmelerin ciddi yaralanmalara yol açabileceği mutlaka söylenmeli Sert zeminler, asfalt ve beton gibi, her zaman daha tehlikelidir ancak unutulmamalıdır ki uygun zeminde ve uygun koruyucu malzemelerin kullanımına rağmen kırık ve çıkılar oluşabilmektedir. Anne-babanın oyun sırasında çocuğunu gözlemesi ve çocuğuna vereceği eğitim de önemlidir. Her türlü önleme rağmen maalesef yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Kırık veya çıkık olduğu zaman o bölgede şiddetli ağrı, fonksiyon kaybı, şişme ve bazen deformasyon olabilecektir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan anne-babaların yapacağı ilk şey en yakın sağlık kuruluşuna baş vurmaktır. Çocuklarda kırık tedavisi genellikle alçı ile tespit şeklindedir. Kırığın tipine ve yerine gore tedavi şekli değişebilir. Alçı uygulamasında sonra anne- babaların dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır. Kırığa bağlı çevre dokularda şişlik gelişmesi kaçınılmazdır, şişlik alçının çok fazla bası ... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
01 09 2014

Yeni doğan bebeklerde sarılığa dikkat

Yeni doğan bebeklerde sarılığa dikkat Yeni doğan bebeklerde sarılığa dikkat Bebeklerde sarılığın doğar doğmaz yapılan bir takım testlerle anlaşılabildiğini kaydeden Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Erkul, özellikle gözde ve ciltteki sarı rengin hastalığın habercisi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. İbrahim Erkul, yeni doğan bütün bebeklerde çeşitli nedenlere bağlı olarak belli risk oranlarında sarılık görülebileceğini söyledi. Yaygın olarak görülen bu hastalığın bir nedeninin anne bebek arasındaki kan uyuşmazlığı olduğunu belirten Erkul, doğum sırasında gerçekleşen travmaların da bebekte görülen sarılıkta etken olduğunu ifade etti. Bebeklerde sarılığın doğar doğmaz yapılan bir takım testlerle anlaşılabildiğini kaydeden Erkul, özellikle gözde ve ciltteki sarı rengin hastalığın habercisi olduğunu kaydetti. Ancak her sarılığın tedavi gerektirecek kadar önem taşımayabileceğini belirten Erkul şunları söyledi: “Bebeklerde görülen sarılığın belli düzeyleri vardır. Eğer bebeğin sarılığı risk oluşturacak düzeye geldiyse, hiç vakit kaybetmeden kanının değişmesi gerekir. Başka tedavi yöntemleri de kullanılır. Tedavisi geciktirilirse bebeğin beyninde ciddi hasarlara neden olabilir. Hastalığın, doğumu izleyen ilk günlerde teşhis edilip, hemen tedavi edilmesi gerekir.” Annelerin, doğumun ardından bir an önce taburcu olmak istemelerinin bazen bebekteki olası sarılık hastalığının takibini zorlaştırabileceğini vurgulayan Erkul, göz ve yüz rengi sarıya dönen bebeklerin vakit kaybetmeden bir doktora götürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.  ... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
01 09 2014

Yumurtalık dokusu nakliyle doğum

31 08 2014 Yumurtalık dokusu nakliyle doğum   Yumurtalık dokusu nakliyle doğum Cornell Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kutluk Oktay’ın buluşuyla yumurtalık dokusu 7 yıl önce dondurulan lenf kanserli bir kadın, anne oldu. İlk kez gerçekleşen uygulamayla doğan bebeğe, Tamara adı verildi. Prof. Dr. Kutluk Oktay’ın bulduğu yöntem, kemoterapi, radyasyon veya başka tedaviler geçiren kadınlarda veya kızlarda, yumurtalıkların alınıp dondurulduktan yıllar sonra yeniden üreme veya menapozu tedavi etmek için kullanılabileceğini ortaya koydu. Alınan bilgiye göre, Belçikalı Doktor Jacques Donnez, 1997 yılında lenf kanseri teşhisi konulan Touriat adındaki bayan hastanın yumurtalığından alınan beş parçayı, Belçika’daki Saint-Luc Kliniği’nde dondurdu. 5 yıl süren kanser tedavisinin ardından Türk Dr. Oktay’ın geliştirdiği teknikle yumurtalığı nakledilen ve tekrar fonksiyon kazandırılmasının ardından işlem uygulanan hastadan elde edilen hamilelik sonucu, dün sabah dünyaya gelen 3.7 kg ağırlığındaki bebeğe, Tamara adı verildi. Türk Dr. Oktay’ın bulduğu yöntem, kemoterapi, radyasyon veya başka tedaviler geçiren kadınlarda veya kızlarda, yumurtalıkların alınıp dondurulduktan yıllar sonra yeniden üreme veya menapozu tedavi etmek için kullanılabileceğini ortaya koydu. “KADINLAR İÇİN BÜYÜK MÜJDE” Bu arada Dr. Donnez’in gerçekleştirdiği çalışmayla ilgili olarak bazı soruların akılda kaldığını belirten Cornell Üniversitesi Üreme Tıbbı ve İnfertilite Merkezi görevlilerinden Prof. Dr. Oktay, genç yaştaki lenfoma hastalarında, tedavi nedeniyle menapozda kalma oranının yüzde 12 ile 47 arasında değiştiğini belirtti. Bu hastanın daha sonra kendiliğinden de gebe ... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
08 08 2014

Ayna – Suudi Arabistan

<p><a rel="nofollow" data-cke-saved-href="http://www.kure.tv/belgesel/5-ayna/ayna-suudi-arabistan/313-Bolum/117719/&embeddedplayer=v1" href="http://www.kure.tv/belgesel/5-ayna/ayna-suudi-arabistan/313-Bolum/117719/&embeddedplayer=v1">Ayna – Suudi Arabistan</a></p> <p>     Part 2 <p><a rel="nofollow" data-cke-saved-href="http://www.kure.tv/belgesel/5-ayna/ayna-riyad/311-Bolum/117037/&embeddedplayer=v1" href="http://www.kure.tv/belgesel/5-ayna/ayna-riyad/311-Bolum/117037/&embeddedplayer=v1">Ayna – Riyad</a></p> <p>     Part 3 <p><a rel="nofollow" data-cke-saved-href="http://www.kure.tv/belgesel/5-ayna/ayna-riyad-2/312-Bolum/117378/&embeddedplayer=v1" href="http://www.kure.tv/belgesel/5-ayna/ayna-riyad-2/312-Bolum/117378/&embeddedplayer=v1">Ayna – Riyad 2</a></p> <p>   Ayna, Saim Orhan tarafından hazırlanıp sunulan ve Yurtdışı belgesel formatında Samanyolu TV’ de yayınlanan bir televizyon programıdır. Ayna programı için şu ana kadar 120′yi aşkın ülkede çekimler yapılmıştır. Program her hafta farklı bir ülkeyi tanıtmaktadır ve ülke kültürlerini, adet, gelenek ve göreneklerini, turistik köşelerini, ülke güzelliklerini ve halkının yaşantısı hakkında bilgi vermektedir.Fon müziği olarak tanıtılan ülkenin meşhur müziklerine yer verilmektedir. Programda önce gösterilen ülkenin kültürü hakkında genel b... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
08 08 2014

Ayna – Swaziland

<p><a data-cke-saved-href='http://www.kure.tv/VideoEmbed?ID=146495' href='http://www.kure.tv/VideoEmbed?ID=146495'>Swaziland</a></p>   Ayna, Saim Orhan tarafından hazırlanıp sunulan ve Yurtdışı belgesel formatında Samanyolu TV’ de yayınlanan bir televizyon programıdır. Ayna programı için şu ana kadar 120′yi aşkın ülkede çekimler yapılmıştır. Program her hafta farklı bir ülkeyi tanıtmaktadır ve ülke kültürlerini, adet, gelenek ve göreneklerini, turistik köşelerini, ülke güzelliklerini ve halkının yaşantısı hakkında bilgi vermektedir.Fon müziği olarak tanıtılan ülkenin meşhur müziklerine yer verilmektedir. Programda önce gösterilen ülkenin kültürü hakkında genel bilgiler verilip, ardından o ülkede bulunan Türk okulları tanıtılmaktadır Devamı

Fotoğraf | görsel 1
15 07 2014

Yumurtalık nakli ile ilk hamilelik

Yumurtalık nakli ile ilk hamilelik Belçika’da tıp otoritelerinin gerçekleştirdiği bir uygulama kanser tedavisi gören ve anne olmak isteyen binlerce kadın için umut ışığı olmaya aday. Kanser tedavisi yüzünden erken menopoza giren Belçikalı bir kadının yumurtalık nakliyle hamile kalmasıyla, Belçikalı doktorlar tıp tarihine geçmeye hazırlanıyor. İngiliz basınında geniş yer bulan habere göre, 32 yaşındaki söz konusu kadına yedi yıl önce lenf kanseri teşhisi konulmuş ve tedaviye başlanmadan önce yumurtalığın dış tabakası alınarak dondurulmuştu. Tedavi nedeniyle menopoza giren kadına, iyileştikten sonra, dondurulan yumurtalık dokuları yeniden nakledildi. Yumurtalık dört hafta sonra normal işlevini yerine getirmeye başladı. Tekrar adet görmeye başlayan ve nisan ayında doğal yollarla hamile kalan kadın, ekim ayında bir kız bebek dünyaya getirecek. Bu gelişme kanser tedavisi gören pek çok kadına umut verirken, menopozun da by-pass edilmesi anlamına geliyor. Kadınların bu yöntemle 70 yaşında dahi hamile kalması mümkün görünüyor   Devamı

Fotoğraf | görsel 1
15 07 2014

Bir Ayda 4 Kilo

Bir Ayda 4 Kilo   Bir Ayda 4 Kilo Vücut ağırlığını azaltmak için verilen beslenme planı günlük 1200 kalorinin altına düşmemelidir. Çok düşük kalorili diyetler protein, vitamin ve mineral eklenmiş ketojenik diyetlerdir. Ancak bir başka hastalık (örneğin acil cerrahi bir operasyon geçirecekse) olduğunda çok kısa süre ve gözetim altında uygulanmalıdır. Sıvı alımı günlük ihtiyaç kadar 2-3 litre/gün ve günde 20-25 gram/gün posa içeren lifli gıdalar tüketilmeli, öğün sayısı 4-6 kez olmalıdır. Öneriler Günde en az üç ana öğün ve ara öğünler yavaş yavaş yenilmeli ve iyice çiğnenmeli. Bol su içilmeli. Yemeğe salata ve çorba ile başlanmalı. Kırmızı et yerine tavuk ve balık yenilmeli. Kırmızı et tercih ediliyorsa yağlarından temizlenmeli. Daha fazla sebze ve tahıl tüketilmeli. Küçük porsiyonlarda yemek yenilmeli. Sık beslenmenin faydaları Gereğinden fazla yemeği ve kaçamakları önler Acıkmayı önler ve besin alımını azaltır Enerji harcaması artar Bazı pratik öneriler Yürüyerek gideceğiniz mesafelerde taşıta binmeyin. Asansör yerine merdivenleri tercih edin. Diyet yapan kişiye yardımcı olun. Kesinlikle öğün atlamayın. Hangi öğünde neler yiyeceğinizi önceden planlayın. Evin dışında yemek yememeye çalışın. Katı yağ yerine sıvı yağ kullanın. Rafine şekeri azaltın ya da kaldırın. Yerine içeceklerinizi şekersiz için ya da tatlandırıcı kullanın (aspartamlı). Aç karnına alışverişe çıkmayın, alacağınız yiyecek listesini önceden yapın. Kulaktan dolma bilgilere önem vermeyin, bir uzmana danışın. Mevsimine göre mutfağınızdan ve sofranızdan meyve ve sebzeyi eksik etmeyin. Yemeğinizi TV seyrederken ya da kitap okurken yem... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
15 07 2014

Birileri kilonuzu gözetliyor

  Birileri kilonuzu gözetliyor Küçük tabaklarda yemek yiyor, iyice çiğniyorlar. Besinler haşlanıyor. Weıght Watchers (Ağırlık Gözlemcileri) derneğinin üyeleri düşük kalorili diyetlerle zayıflıyor. Yemek tariflerini de birbirleriyle paylaşıyorlar. Mutlaka günde 6-8 bardak su içiyorlar. Gazlı, kolalı içecekler ile yemeklerden sonra çay içmek yasak. Meyve suyu ise sınırlı. Onlar zayıfladı şimdi sıra sizde 1961 yılında Amerikalı bir ev kadını tarafından kurulan Weight Watchers (Ağırlık Gözlemcileri), günümüzde 23 ülkede şubesi olan büyük bir dernek. Üyelerin amacı zayıflamak. İşte sırları. Weight Watchers (Ağırlık Gözlemcileri) adlı sosyal kuruluş, 1961 yılında kendisi de şişman olan ev kadını Jean Niedick tarafından New York'ta kuruldu. Bugün Amerika'nın her şehrinde ve 23 yabancı ülkede şubesi var. (Henüz Türkiye'de yok.) Bu derneğe 10 yaş üstü ve 5 kilo ağırlık fazlası olanlar üye olabiliyor. Amaçları ise üyelere diyet planı uygulatmak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimini benimsetmek... Son günlerde aşırı kilo vermenin getirdiği sağlık sorunları ve daha acısı ölümlerin olması, doğru seçim yapmanın önemini gündeme getirdi. Bu sistemle sağlığı koruyucu diyet programıyla birinci haftada 1.5-2 kg., daha sonraki haftalarda 0.5-1 kg. verilmesi amaçlanıyor. Her üye programa başladığında ulaşmak istediği ağırlığı ve bu ağırlığa ulaşacağı süreyi belirledikten sonra uygulamaya başlıyor. Dernek üç değişik diyet geliştirmiş. Üyeler de bu diyetlerden kendileri için uygun olanı seçiyor. Günde 3 öğün yemeleri ve 6-8 bardak su içmeleri öneriliyor. Her hafta en az 45 dakikalık toplantılara katılmak zorunlu. Bu toplantılarda üyelere yemek tarifleri ... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
08 06 2014

Şeytan ı Racim 2014 HD 720p full yerli film CİN KORKUSU

  Cin Korkusu: Şeytan-ı Racim izle, Cin Korkusu: Şeytan-ı Racim full izle, Cin Korkusu: Şeytan-ı Racim hd izle, Cin Korkusu: Şeytan-ı Racim türkçe dublaj izle İki ev arkadaşı olan Emrah ve Salih normal giden hayatları bir anda salihin havas ilmine merak duymasıyla üzerlerine kara bir bulut kaplanır şeytani güçlerin peşlerini bırakmıyacagı bir tüek yapımı korku filmi sizleri bekliyor   IMDB Puanı:4.3 Yönetmen Adı:Arkın Aktaç Oyuncular:Altan Gördüm, Ayşe Tunaboylu, Ertunç Uygun, Kübra Balkan, Ufuk Yaşar, Uğur Güneş Tür:2013 Filmleri, Korku Filmleri, Psikolojik Filmler Yapım Yılı:2013 Senaryo:Murat Toktamışoğlu Vizyon Tarihi:13 Eylül 2013 Orjinal İsim:Şeytani racim ... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
06 06 2014

Öldüren Tutku Türkçe Dublaj Full HD İzle

Tür: 2013 Filmleri, Dram, Gizem, Suç, Türkçe Dublaj Filmler Yapım: 2013 - Almanya - Fransa IMDB Puanı: 5.4 Yönetmen: Brian De Palma Oyuncular: Rachel McAdams, Noomi Rapace, Karoline Herfurth Açıklama (imdb 5.4):Temel içgüdü filmine aşırı derecede benziyen filmimiz aslında 2012 yılında yapılmış ve çok begenildiği için 2013 yılında ülkemizdede yayınlanlanmıştır. Şirkette çalışan adamımız fikirlerini patronuna kaptırır ve intikam… Etiketler: Öldüren Tutku izle, Öldüren Tutku Full izle, Öldüren Tutku Hd izle, Öldüren Tutku Filmini izle, Öldüren Tutku Tek Parça izle, Öldüren Tutku 720p HD izle... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
06 06 2014

Kutsal Toprak Türkçe Dublaj Full HD İzle

  Açıklama : Kutsal Toprak izle, Kutsal Toprak hd izle, Kutsal Toprak full izle, Kutsal Toprak türkçe dublaj izle Hayatlarında daha rahat edip, birbirleriyle daha fazla vakit geçirebilmek için şehirdeki evlerinden ayrılarak şehir dışındaki bir eve taşınırlar. Taşındıktan belli bir süre sonra kadın sürekli korkunç sesler duymaya başlamıştır. biraz daha geçince görüntüler görmeye başlar ve evin hayaletli olduğunu anlamıştır. Artık herşey çok geçtir hayalet içlerine girerek onları yönetmeye başlayınca biri ölecek diğeri tımarhaneye kapatılacaktır. Hdfilmsaati.net iyi seyirler diler. İzleme : 17.275 Tarih : 27 Kasım 2013 Ekleyen : admin Kategori : Korku Filmleri... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
06 06 2014

ÖLÜM MADENİ İZLE TÜRKÇE DUBLAJ 720P

  Açıklama (imdb 5.4):Herkes ekibini toplayıp tatile çıkmak ister. Bu gençlerde bunu yaptı ve yolda abuk subuk şeylerle zaman geçirdiler ancak aralarından bir tanesinin dikkatini terk edilmiş madene sürükleyince tüm grup peşinden sürüklenir. Madenin çok farklı bir büyüsü vardır. Mine Games izle Geleceği değiştirmek artık grubun elindedir. Gruptaki herkes tek tek kaderlerini değiştirir ve olmasını istediği şeyleri dilerler. Ancak işler yolunda gitmiyecek ve hayatlarının maf olduklarını görücekler. Ölüm Madeninde herkesin istemediği birşey ise geri dileklerini alamamalarıdır. Bir yolunu bulup herkesin dileklerini geri alması gerekmektedir. Aksi taktirde hepsi ortadan kaybolucaktır. Devamı

Fotoğraf | görsel 1
06 06 2014

Sıcak Bir Yaz - Türkçe Dublaj Tek Parça Full Film İzle

    Filmin Konusu: Yakıcı Bir Yaz filminde, Frederic ve Paul onların ortak bir arkadaşı tarafından tanıştırılmışlar ve bir araya gelmişlerdir. Frederic'in mesleği ressamdır ve çok güzel resim yapar. Angela'da İtalyada aktör arkadaşının yanında kalıyor ve aynı evi paylaşıyorlardır. Angelanın isteği onun gibi oyuncu olmaktır. Paul Angeleya bir gün bir rol vermiş ve onun isteği yerine gelmiştir artık. Plato çekim esnasında Elizabet ile karşılaşmış ve bir anda yıldırım aşkına tutulmuştur. Frederic ve Paul onu Romaya çağırmışlardır bakalım bundan sonra ne olacaktır. Güzel bir Monica Bellucci filmini sizlere sunuyor ve iyi seyirler diliyoruz. Filmde erotik sahneler bulunmaktadır ailecek izlemeyin diye uyaralım. Yapım:2011 - Fransa, İtalya, İsviçre Tür:Dram, Komedi, Süre:95 dakika Yönetmen:Philippe Garrel, Oyuncular:Monica Bellucci, Louis Garrel, Celine Sallette, Maurice Garrel, Jérôme Robart, Senaryo:Philippe Garrel, Yapımcı:Patrizia Massa, Rectangle Productions, Edouard Weil ,... Devamı

Fotoğraf | görsel 1
05 06 2014

Evdeki Tehlike full izle

  Açıklama : Evdeki Tehlike izle, Evdeki Tehlike full izle, Evdeki Tehlike hd izle, Evdeki Tehlike türkçe dublaj izle,Yeni evlenen Jen ve Mitch borçları çok olduğu için altından kalkamazlar ve masrafları paylaşmak için bir ev arkadaşı alırlar ve ondan sonra evde korku dolu anlar başlar. Devamı

Fotoğraf | görsel 1
06 06 2014

Tutankamon´un Laneti - Türkçe Dublaj Tek Parça Full Film İzle

  Bir yanda Tutankamon'un mezarının ve hazinelerinin güçlerini insanlık için korumaya çalışan arkeolog Danny, bir yanda bu güçleri kontrol altına alıp dünyayı ele geçirmeye çalışan arkeolog Morgan. İki ezeli rakibin ölümüne macerasını kim kazanacak? Devamı

Fotoğraf | görsel 1
05 06 2014

Sağ Salim 2 Sil Baştan Tek Parça Full İzle HD

  Sağ Salim 2 Sil Baştan filmi full izle   ilk filmde saglim bir cenazeyi sivasa götürmek için rica eden hocayı kırmaz ve yolla çıkar. yolda arabasına aldığı nihal ile başlarına gelmeyen kalmazi, iki azılı katil olarak aranan salim ve nihal sag sağ salim 2 filminde yurtdışına kaçma planı yaparlar macera dolu anlar yaşayan ikili bir cok cinayet daha işlerler..   Tür: Yerli film Yapım: 2013 IMDB Puanı: 6.8 Yönetmen: Ersoy Güler Oyuncular: Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Murat Akkoyunlu, Nazlı Tosunoğlu, Yakup Yavru ... Devamı

Etiketler:
KADIN ŞİİRLER,KADIN-HAMİLELİK,KADIN-CİLT BAKIMI,KADIN-BİTKİSEL TEDAVİLER,KADIN-CİNSELLİK,
KADIN-DİYET,KADIN-YEMEK TARİFLERİ,KADIN-İLKYARDIM,KADIN-ÇOCUK SAĞLIĞI,KADIN-EĞİTİM SETLERİ,
KADIN İTİRAFLARI,KADIN RESİMLERİ,KADIN-ERKEK SAĞLIĞI,KADIN-FİLMLER


????